İK Politikamız

DEKİM Pazarlama – İK Politikamız


* Personelimizin memnun olacakları bir çalışma ortamı oluşturmak,

* Memnuniyet ölçümleri yaparak, sonuçlar doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri geliştirmek,

* Şirket içinde ve dışında, kültürel ve sportif faaliyetler geliştirmek,

* Personelimizin yetkinliklerini ve performansını geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,

* İhtiyacın getirdiği niteliklere uygun performans sistemi belirlemek.